Stavebný systém – maXplus Aku

maXplus Aku – systém stenového strateného debnenia z tepelnej izolácie neopor® a odoberateľnej systémovej debniacej dosky. Optimálna skladba steny umožňujúca akumuláciu betónového jadra steny. Iba betón a izolácia.

 maXplus Aku
Neporové stenové dielce sú k odoberateľným debniacím doskám napojený systémom plastových spojok. Spojky sú fixované k doske tzv. trhacou hlavicou. Spojením neoporových dielov a debniacich dosiek pomocou rozoberateľných plastových spojok sa vytvorí debnenie. Následným vyplnením betónovou zmesou vzniklá monolitické železobetónové jadro. Po vytvrdnutí betónu sa debniaca doska pomocou trhacej hlavice odpojí. Výsledná monolitická stena s masívnym izolantom je pripravená pre povrchové úpravy. Bez oceľových kotiev a lepidiel. Vďaka plastovým priečkam a prieniku betónu do rybiny tvarovky vzniká pevný spoj medzi nosným jadrom a izolantom.

  • umožnená akumulácia do betónového jadra steny
  • výborné tepelno-technické vlastnosti vhodné pre pasivne a nízkoenergetické domy
  • súčiniteľ prestupu tepla U od 0,20 do 0,12 W/(m2K) podľa zvolenej hrúbky stenových dielov
  • jednoduchý, kompletný a variabilný systém
  • obvodová stena bez tepelných mostov od kotviacích  prvkov
  • rýchla a presná výstavba veľmi vhodná k svojpomocnej realizácii
  • hmotnosť strateného debnenia zaručuje jednoduchú montáž, manipuláciu a lacnú dopravu
  • „muruje“ sa a zatepľuje sa v jednom kroku
  • subtilná konštrukcia železobetónového jadra zaručuje minimálnu hrúbku obvodovej steny a veľkú stabilitu stenovej konštrukcie pri neobmedzenej výške steny
  • dĺžkový modul steny po 50 mm

Viac informácií o práci a výstavbe nájdete tu.

Video o práci s maXplus Aku