Práca so systémom maXplus

Založenie stavby a výstavba stien domu

Materiálové zloženie steny 2 ks stenový diel, 8 ks spojka dolná, 8 ks spojka horná. Stenové diely sú v hrúbkach 50, 100, 150, 200 a 250 mm, výška 250 mm a dĺžka 1200 mm. Každý diel je rozdelený zvislými drážkami vo vzdialenosti 50 mm

dscn1441Zo stenových dielov je možné poskladať rôzne hrúbky steny od 250 mm do 550 mm, podľa požiadaviek staviteľa.

dscn1324Spojením dvoch dielov 100 mm spojkami o dĺžke 150 mm vznikne stenový blok o šírke 350 mm. Spojky sa zasúvajú do každej tretej spojovacej drážky, t.j. po 15 cm. Do každej spojky sa vložia spojovacie kolíky, ktoré slúžia pre spevnenie stien pri betonáži.dscn1326Tieto stenové bloky sa rozložia na základovú platňu podľa projektu obvodových a nosných stien.

img_0275

V rohoch budovy a pri napájaní nosných priečok sa stenové diely narežú odporovým drôtom podľa deliacich špár.

img_0002 Odrezaná časť sa použije na ďalšie práce.  img_0290Priestor pre stavebné otvory (dvere, okná) sa teraz nevynechávajú, len sa vo vnútri umiestni ukončovacia tvárnica. V ďalších riadkoch sa už otvory priznávajú.

img_0296Na tento základný riadok sa uloží druhý riadok. Tu sa už diely nespájajú, ale každý diel sa ukladá samostatne na vonkajšiu a vnútornú stranu s tým, že každý diel sa preväzuje minimálne o 25 cm.

img_0283Po založení dvoch riadkov je potrebné prepojiť betónovú platňu s budúcou stenou železnou výstužou. Táto sa umiestní do navŕtaných dier v platni.dscn1329Hornými spojkami sa pospájajú vonkajšie a vnútorné stenové diely a do otvorov v spojkách sa umiestnia spojovacie kolíky.

dscn1435Nasleduje najdôležitejšia časť výstavby. Presné nastavenie a zrovnanie budovy. Od tohto bodu záleží rovnosť a kolmosť stien. Po dôkladnom zrovnaní a zameraní stavby nasleduje ukotvenie stien. To sa prevádza zabetónovaním základových dielov do výšky cca 5 cm. Po tomto zabetónovaní je potrebné ešte celú stavbu skontrolovať a premerať, prípadne opraviť vzniknuté nedostatky!!!

dscn1443

Po zatuhnutí základovej betonáže je potrebné urobiť vodorovné spevnenie stavby železnou výstuhou.

dscn1444Pri vyväzovaní železnej konštrukcie je dôležité nechať medzi železom a stenovou tvárnicou aspoň 2 cm medzeru pre betón.

dscn1337Pokračuje sa výstavbou ďalších riadkov, s tým že vonkajší stenový blok je už nasadený podľa konečnej hrúbky steny. Taktiež sa vynechávajú otvory pre dvere a okná s tým, že je možné urobiť presahom vonkajšej steny úložný priestor pre výplne otvorov.dscn1335Spodná časť budovy bude doizolovaná proti vlhkosti v neskoršej fáze výstavby.img_0288

Tretí riadok sa urobí kompletne a štvrtý riadok sa vystavia len obvodové diely, bez spojok. Tento riadok slúži v tejto fáze ako nalievací riadok pre betonáž. img_0009Celá stavba sa zabetónuje do výšky 75 cm, t.j. 3 celé riadky. Po ukončení betonáže sa osadí štvrtý riadok spojkami a následne doplní stavba vertikálnou oceľovou výstužou. Potom sa skontroluje, prípadne opraví celá stavba.img_1153Tento postup sa opakuje vždy po každých troch riadkoch s tým, že každý druhý rad sa doplní o horizontálnu výstuž.dscn1392Pri betonáži vyšších riadkov je potrebné prepojiť dočasnou suchou výplňou z tvaroviek stenové otvory, pre spojenie celej konštrukcie stavby a zamedzeniu následných nezrovnalostí pri zväzovaní stavby nad stenovými otvormi.dscn1378dscn1364Po dosiahnutí výšky otvorov sa celá budova spojí vencom s potrebnou prekladovou výstužou. Spodná časť prekladov je vyplená prekladovým dielom. dscn1448Stenové otvory je potrebné zabezpečiť výstužou.dscn1492Pri  príprave betonáže stropu sa postavia len vonkajšie stenové diely, vybuduje sa debnebie stropu.img_0250Na debnenie sa uloží železná konštrukcia, ktorá následne bude zaliata betónom.img_0252Po betonáži sa vybuduje atika spôsobom ako spodné steny a tá sa následne uzatvorí polystyrénom a spevnením vrchnej časti OSB doskami a následne zaizoluje a prikryje strešná krytina.img_0013Povrchová úprava je podľa záujmu majiteľa. Základ tvorí lepidlo-sieťka a následne na penetračný náter omietka. img_0371Montážne otvory sa zaslepia, vyspravia a…
img_0401..a nakoniec to môže vyzerať aj takto.img_0488