medmaX – systém stenového strateného debnenia z tepelnej izolácie neopor®

medmaX (maXplus , maXplus Aku) je moderná, ekologická a cenovo dostupná stavebná technológia výstavby s maximálnou tepelnou ochranou budov v súvislosti so stúpajúcimi nákladmi na energie a s tým spojenou ochranou životného prostredia. Systém je určený pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych rodinných a bytových domov.

medmaxĽahká práca ako so stavebnicoumaXplus a povrchová úprava

Základom stavebného systému medmaX sú tvárnice z  tepelnoizolačného materiálu neopor®. Tvárnice majú špeciálny zámkovy systém a rozoberateľné priečky, ktoré zasunutím a spojením jednotlivých izolačných dosiek vytvoria stratené debnenie s obojstrannou tepelnou izoláciou. Následným vyplnením betónovou zmesou vzniká monolitické betónové jadro bez prerušenia a bez vzniku tepelných mostov v konštrukcii. Izolant v interiéri uľahčuje rýchle zvýšenie teploty pri vykurovaní, vonkajší izolant zabraňuje prestupu chladu v zime a prehriatiu v lete.

Na základe skúseností pri výstavbe systémom medmaX bol tento systém inovovaný a vyvinutý nový stavebný systém maXplus a následne aj maXplus Aku. V dnešnej dobe sa na výstavbu rodinných domov používajú tieto dva stavebné systémy.

  • výborné tepelno-technické vlastnosti vhodné pre pasívne a nízkoenergetické domy
  • súčiniteľ prestupu tepla U od 0,29 do 0,08 W/(m2K) podľa zvolenej hrúbky a kombinácie stenových dielov
  • jednoduchý, kompletný a variabilný systém
  • obvodová stena bez tepelných mostov od kotviacích prvkov
  • rýchla a presná výstavba veľmi vhodná k svojpomocnej realizácii
  • hmotnosť strateného debnenia zaručuje ľahkú montáž, manipuláciu a lacnú dopravu
  • „muruje“ sa a zatepľuje v jednom kroku
  • subtilná konštrukcia železobetónového jadra zaručuje minimálnu hrúbku obvodovej steny a veľkú stabilitu stenovej konštrukcie pri neobmedzenej výške steny
  • dľžkový modul steny je po 50 mm