Výstavba pasívneho domu systémom maXplus Aku

Systém maXplus Aku je určený pre výstavbu nízkoenetgetických a pasívnych domov.  Obvodová stena domu sa skladá z izolácie a betónu. Týmto zložením je umožnená akumulácia tepla do betónového jadra steny.

maXplus Aku

Ide o polovičný systém strateného debnenia. Z vnútornej strany steny sa využíva špeciálne debnenie, ktoré sa po stvrdnutí betónu odstráni. Z vonkajšej strany steny sú ako debnenie využité stenové diely maXplus.